Om os

Børne- Kulturpiloterne er et anderledes fritidstilbud i Urbanplanen, der bidrager til bydelens kulturliv på børnene og de unges præmisser.

Børn og unge i aldersgruppen 10 år og op mødes hver tirsdag på Solvang Bibliotek. De går til kultur på samme vis, som man kan gå til andre traditionelle fritidsaktiviteter. Børne- Kulturpiloterne kommer hovedsagelig fra Urbanplanen, men også fra andre skoler på tværs af Amager.

Projektet startede i 2008 som et kulturinitiativ fra lokale ildsjæle i et bredt samarbejde mellem ”Liv i Sundby”, ”Partnerskabet” i Urbanplanen og Solvang Bibliotek. I 2016 blev det som kulturtilbud lagt ind under Ørestad og Solvang biblioteker og dermed under Københavns Kommune.

Børne- Kulturpiloterne er ”Community Arts”. Formålet er at fremme kulturen for børn og unge i lokalmiljøet og at skabe synergi og samarbejde på tværs af områderne omkring Urbanplanen og Ørestad. Dette gøres ved at uddanne hold til ”Børnekulturpiloter”, de bliver kultur iværksættere. Katalysatoren er workshopaktiviteter, hvor børnene kommer bagom de kunstneriske arbejdsprocesser. De lærer at arrangere kulturbegivenheder, ved selv at gøre det, og får unikke oplevelser i mødet med meget forskellige og inspirerende kunstnere og kunstformidlere. Det skal være meningsfyldt at deltage i det omgivende samfund, og børnene skal se, at de kan sætte spor og påvirke. De spiller en rolle i lokalsamfundet, og der arbejdes på at skabe identitet, tilhørsforhold og medborgerskab. Det handler også om at udvikle samarbejdet mellem de lokale institutioner, events, festivaler m.v., så de i deres planlægning har mulighed for at lytte til børne- og ungegruppens input.