Omtale

Medie

Børne-Kulturpiloterne bliver af og til omtalt på forskellige platforme. Det kan være artikler i aviser og blade, men det kan også være net-medier eller et enkelt Phd-projekt, der har fattet interesse.

Vi forsøger at samle den omtale vi er opmærksomme på, så man kan følge skriften på væggen.

 

Pigeværelset: AOK.dk d. 20. februar 2017: http://www.aok.dk/scene/teater-for-kvinder

Pigeværelset: Kultunaut.dk d. 20. februar 2017: https://bibliotek.kk.dk/arrangementer/teater/pige-vaerelset

Pigeværelset: Urbanplanen.com: https://www.urbanplanen.com/single-post/2017/03/09/Et-kig-ind-i-pigev%C3...

Skulderklap: https://www.amagerbladet.dk/skulderklap-til-boernenes-ruth/